شنبه ۱۰ خرداد ۹۹ - May 30, 2020

کدخبر : 6131
شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۰:۲۱

تحلیل آراء مردم گناباد و بجستان در انتخابات یازدهمین دور مجلس شوارای اسلامی

در انتخابات ۲ اسفندماه ۹۸ تعداد 55420 نفر در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شرکت کردند که از این تعداد 23607 نفر به آقای صفایی ، 11287نفر به آقای جاوید عربشاهی و 4148 نفر به آقای پورعابدین رای دادند.

در انتخابات ۲ اسفندماه ۹۸ تعداد ۵۵۴۲۰ نفر در حوزه انتخابیه گناباد و بجستان شرکت کردند که از این تعداد ۲۳۶۰۷ نفر به آقای صفایی ، ۱۱۲۸۷نفر به آقای جاوید عربشاهی و ۴۱۴۸ نفر به آقای پورعابدین رای دادند.

مقایسه میزان آراء کاندیداهای انتخابات 

درصد آرای هر کاندید از آرای ۴ منطقه بجستان/کاخک/روستاهای بخش مرکزی گناباد/شهر گناباد

 

 

دیدگاه شما

css.php