دوشنبه ۱ مرداد ۹۷ - July 23, 2018

کدخبر : 5784
پنج شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۵

شده ام گدای شیک پوش

مدیر عامل مرکز نگهداری معلولین شهید کامیاب گناباد گفت: اینجا من دارم از حس نوع دوستی انسان ها استفاده می کنم و با کت و شلواری شیک با گدایی اینجا را اداره می کنم

عبدالله علی نژاد در یک نشست خبری  با سینه ای سر ریز از غم و اندوه ادامه داد: این بچه ها مگر از منابع نفت و گاز کشور سهم نمی برند چرا دولت باید نگهداری آنها را به بخش خصوصی واگذار کند؟واگذار کردن یک موسسه خیریه به به بخش خصوصی چه معنایی می تواند داشته باشد؟!


وی گفت: در گناباد دوازده موسسه خیریه وجود دارد با توجه به جمعیت شهرستان و این وضع بد اقتصادی و خشک سالی مردم چقدر می توانند به این موسسه ها کمک کنند.
وی گفت: با این وجود من شرمنده مردم هستم در مدت بیست روز مرحله بتن ریزی ساختمان جدید این مرکز انجام شد که هشتاد درصد از هزینه آن را کمک های مردمی تامین کرد و جا دارد در اینجا از حاج آقای محمد پور نهایت تشکر و قدر دانی را داشته باشم که واقعا به ما کمک کردند شهرداری گناباد نیز ادوات و ماشین های خود را در اختیار پیمانکار گذاشت که فقط می توانم بگویم متشکرم.
علی نژاد ادامه داد: برای گرفتن کمک رفتم مشهد میلگرد از این خیر سیمان از آن یکی؛بعضی ها هم می گفتند دیگر ثواب دون ما پر شده است هنوز این حرف خوبشان  بود صد تا متلک دیگر هم بارم   کردند که نمی شود اینجا آن ها را  تکرار کرد.


عبدالله علی نژاد در خصوص جشن گلریزان که چند وقت قبل برگزار شد گفت: یکصد و نه ملیون تومان کمک تعهدی چک و نقدی جمع آوری شد وصول چک ها مشکلی ندارد اما متاسفانه بسیاری از افراد به تعهد خود عمل نکردند انتظار این است که مسلمان به تعهد و قول خود عمل کند  بعضی هم آمدند پیشم گفتند ما تحت تاثیر جو یک چیزی گفتیم و عذر خواهی کردند
عبدالله علی نژاد گفت:بچه های اینجا از ذهنیت پاکی  برخوردارند شادی خود شان را به اشتراک می گذارند و ناراحتی ها و دلخوری ها را زود فراموش می کنند رها شدن از تعلقات دنیایی این بچه ها را  پاک و منزه ساخته است
علی نژاد ادامه داد:از وقتی که من آمدم سعی کردم مردم گناباد را بیشتر با وضعیت اینجا آشنا کنم این هدف را با برگزاری جشن و مراسم مختلف تا حدی عملی کردم مسوولی اینجا آمد وقتی بچه ها را دید آب توی چشمش جمع شد وگفت شصت سال است توی این شهر زندگی می کنم اما از وجود این بجه ها و این مرکز اطلاعی نداشتم
وی ادامه داد : در بر گزاری این جشن ها نیز این قدر جوب لای چرخ گذاشتند که در حال حاضر عطای بر گزاری این بر نامه ها را به لقایش بخشیدم
وی گفت : در حالت استاندار و معمولی برای نگه داری ۱۰۹ معلولی. که در این مرکز وجود دارد باید ماهانه ۱۴۰ ملیون تومان هزینه. شود که ما با هر رنجی که هست با هشتاد ملیون تومان مرکز را اداره می کنیم پرسنل اینجا با حداقل حقوق وظیفه طاقت فرسای. نگه داری از بچه ها را انجام می دهند.


علی نژاد با بیان اینکه ۵۰ معلول این مرکز مجهول الهویه هستند گفت: این.  جا آخر دنیاست این بچه ها در نهایت و غایت درجه از مظلومیت هستند بچه ها آخرین و اولین پناهشان پدر و مادر است و بعضی از  اینها از جانب پدر و مادر نیز رانده شده اند مظلومیت از این بالا تر کجا می توانید پیدا کنید
ما با راهنمایی و اجازه ی علی نژاد وارد محل  نگه داری از بچه ها می شویم
یکی از معلولین که سی و یک ساله است اما رشدی در حد یک کودک ده ساله دارد،  گویا سعید مقدم را می شناسد و برایش ابراز احساسات می کند
وارد بخش ایزوله می شویم این بچه ها نیاز به مراقبت دایمی و شدید دارند بعضی از آنها سال هاست که در روی تخت خوابیده هستند
با همین وجود برق احساس را می شود در نگاهشان دید
این ها،  سخن با مفهومی از دهانشان خارج نمی شود اما برق احساس چشمانشان آن قدر قدرتمند است که مگر نویسنده ای در حد مارکز باشی تا بتوانی  این احساس را ترجمه کنی
این بچه ها به نظر من معلول نیستند این ها توانا ترین فیلسوف هایی هستند که واقعیت تلخ زندگی را روایت کنند
همه قدرت بیان و. توانایی شان   در چشمانشان نهفته است
این بچه ها تکلیفی در دنیا ندارند اما به شدت تکلیف آفرین هستند
این بچه ها وجودشان ما را به خودمان می شناسد به ما حالی می کنند که در صحنه انسانیت چند مرده حلاجیم
از مرکز بیرون می آییم و عبدالله علی نژاد و پرسنل پر صبر مرکز را تنها می گذاریم
بله قبل از ترک مرکز از محل ساخت. آسایشگاه جدید نیر سری می زنیم
انصافا عالی است در مدت بیست روزی که از کلنگ زنی آن می گذرد خوب پیشرفت داشته است.

گزارش:صادق ایزدی گنابادی

دیدگاه شما

css.php