جمعه ۱۸ آبان ۹۷ - November 9, 2018

آجر

  • داستان حاج عباسعلی تقوی

    روایت زندگی حاج عباسعلی تقویی مندی با آجر و خشت پیوند خورده است اگر شما بخواهید پیشینه خشت و اجر را در صد سال اخیر گناباد واکاویی کنید مصداق و سند زنده این روایت کسی... ادامه
css.php