دوشنبه ۱ بهمن ۹۷ - January 21, 2019

تقویی مندی

  • داستان حاج عباسعلی تقوی

    روایت زندگی حاج عباسعلی تقویی مندی با آجر و خشت پیوند خورده است اگر شما بخواهید پیشینه خشت و اجر را در صد سال اخیر گناباد واکاویی کنید مصداق و سند زنده این روایت کسی... ادامه
css.php