شنبه ۲۵ آذر ۹۶ - December 16, 2017

خشک شدن قنات قصبه گناباد،

  • قنات قصبه گناباد در حال خشک شدن

    سال گذشته جشن ثبت جهانی قنات قصبه گناباد نیز بر پا شد و اما اگر روند کنونی برقرار باشد برای چند سال دیگر باید در عزا و سوگ مرگ قنات قصبه بنشینیم. نماینده هیئت امنای... ادامه
css.php