دوشنبه ۲ مهر ۹۷ - September 24, 2018

علی پاکروان، نانوایی سمبوسه طلایی ،گناباد

  • احساس می کنم برای این کار ساخته شدم.

    در این شماره نیز به  معرفی «نانوایی سمبوسه طلایی» واقع در خیابان امام خمینی ( 17 -  19) روبروی بانک رفاه  با مدیریت آقای علی پاکروان  پرداخته ایم. یکی از ویژگی های مثبت... ادامه
css.php